Vitaliteitsprogramma’s – wat wél en niét werkt!

Vitaliteitsprogramma's - wat wél en niét werkt!

Gezondheid is binnen veel bedrijven een ‘hot topic’. Organisaties worden zich er steeds bewuster van dat gezonde medewerkers beter presteren en minder vaak ziek zijn. Tegelijkertijd met dit groeiende bewustzijn, groeit ook het aantal vitaliteitprogramma’s: programma’s met als doel gezondere en vitalere medewerkers. Maar wat is het effect van deze programma’s en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om daadwerkelijk succesvol te zijn?

Oprichter van Healthcoin Mike van Holsteijn ging hierover in gesprek met de HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) en deelde zijn inzichten.

Lees hier wat zijn ervaring is geweest in de afgelopen jaren en doe er uw voordeel mee!