Healthcoin – Visie op de gezonde keuze

Een lang en gelukkig leven: dat willen we allemaal. Gezondheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde, maar tegelijkertijd iets wat we niet altijd even bewust nastreven. Het helpt om dagelijks gezonde keuzes te maken. Dat is meteen een zeer belangrijk uitgangspunt voor Healthcoin: we zien gezondheid als een dagelijks te beïnvloeden ‘ding’. Soms zijn we er onbewust mee bezig, soms zijn we er zeer bewust mee aan de gang. En guess what: voor veel mensen blijkt het lastig om zich een leefstijl aan te meten waarin ze voldoende bewegen, gezonde voeding tot zich nemen, genoeg slapen, een rijk sociaal leven hebben en voldoende mentaal uitgedaagd worden.

Wij willen mensen inspireren vaker de gezonde keuze te maken door ze daarvoor te belonen.

In dit manifest leggen wij vast wat wij verstaan onder ‘de gezonde keuze’ en waar wij voor staan, zodat voor iedere Healthcoin gebruiker duidelijk is waar we met elkaar aan werken.

Uitgangspunten

1. Positieve gezondheid
We zijn geïnspireerd door de definitie van gezondheid die door Machteld Huber in 2012 op de kaart is gezet. Zij definieert gezondheid als het vermogen om veerkrachtig en met eigen regie de fysieke, mentale en emotioneel-sociale uitdagingen aan te gaan (Huber, 2012) en dus als veel meer dan ‘de afwezigheid van ziekte’. Gezondheid is binnen deze definitie relatief en afhankelijk van het individu. Iemand bepaalt ZELF hoe hij zijn gezondheid bevordert. Wat voor de één een ongezonde week is, is voor de ander een topweek. Voor een ouder iemand die revalideert van een heupoperatie is het zelfstandig weer de trap kunnen nemen een reuzenstap voorwaarts, die net zo goed beloond kan worden als het succesvol uitlopen van een marathon! Met Healthcoins willen we iedere voortgang kunnen belonen: iedereen heeft dus gelijke kansen om Healthcoins te verdienen.

2. Iedereen kan Healthcoin deelnemer zijn, niet iedereen kan Healthcoin Partner worden
De Healthcoin is een spaarpunt waarmee gezond gedrag beloond wordt. De Healthcoin is door iedereen te verdienen die gezonde keuzes maakt of een persoonlijk doel behaalt. Wij zien het aantal gespaarde Healthcoins van een deelnemer als een indicatie van hoe actief deze persoon met zijn gezondheid bezig is: de actieve deelnemer heeft dankzij het uitvoeren van gezonde acties namelijk veel Healthcoins te besteden!

Niet iedereen kan Healthcoin Partner worden. Een partner is een aanbieder van gezonde producten of diensten. Een partner kan enerzijds Healthcoins accepteren als korting en anderzijds zijn klanten belonen met Healthcoins voor het maken van gezonde keuzes. Een partner moet kunnen aantonen dat hetgeen gekocht wordt met Healthcoins en hetgeen beloond wordt met Healthcoins, ook echt een gezonde keuze is. Een klassieke snackbar met vet voedsel kan per definitie niet mee doen. Een sportzaak past wel goed bij een positieve stimulans voor gezondheid.

3. Healthcoins zijn te verdienen bij één of meer van de vijf health types
Healthcoin hanteert vijf gebieden (health types) die belangrijk zijn voor gezondheid. Een goede balans op deze vijf gezonde gebieden is van enorm belang voor een positief effect op gezondheid. De producten en diensten die worden aangeboden in combinatie met Healthcoin, dienen in één of meer van deze health types te kunnen worden ingedeeld.

4. Aansluiting bij bestaande normen
We sluiten aan op bestaande keurmerken van onafhankelijke partijen, zoals de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum en daarmee samenhangende initiatieven. Voor ‘regelmatig bewegen’ hanteren we de landelijke beweegnorm ‘matig intensief bewegen’ van 30 minuten per dag (Bron: NISB).

5. Expertgroep verbonden aan Healthcoin
We werken nauw samen met een groep van gezondheidsexperts en leefstijldeskundigen, om een goede afweging te kunnen maken welke producten/diensten in aanmerking komen voor het Healthcoin spaarprogramma. In geval van twijfel over het gezondheidsgehalte beslist Healthcoins B.V., waarbij de expertgroep een advies zal geven. Met de gezamenlijke expertise en de waardevolle data die wordt gegenereerd door Healthcoins B.V. creëren we veel inzichten, op basis waarvan we meer en meer leren over gezondheid.

6. Leren van waardevolle data
Healthcoin verzamelt gegevens met als doel de deelnemers beter in een gezonde levensstijl te faciliteren. De data is geanonimiseerd; de gegevens zijn niet herleidbaar naar een individu, maar bijvoorbeeld wel naar een wijk in een stad. We houden ons te alle tijden aan de geldende privacywetgeving én ons gegevensbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Van de geanonimiseerde gegevens leren we graag:

 • Hoe we met de Healthcoin partners komen tot een nog beter gezondheidsaanbod.
 • Wat het effect is van allerlei gezondheidsinterventies op gezondheid, zodat we deze interventies kunnen verbeteren.
 • Wat goede, gerichte en gezonde aanbiedingen zijn voor bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld uit een bepaalde wijk of stad) of mensen met een bepaald profiel (bijvoorbeeld een persoon die actief aan hardloopwedstrijden meedoet). De deelnemer bepaalt zelf of hij deze aanbiedingen wil ontvangen.

 

Gezondheid in de praktijk

De gezonde of ongezonde keuze maak je dagelijks, de hele dag door. Met Healthcoin stimuleren we de gezonde keuze. Een aantal voorbeelden van de te belonen of door de gebruiker van Healthcoins (vanaf nu: deelnemer) in te kopen gezondheidsbevordering:

 • Bewegen
  • De deelnemer telt stappen met een stappenteller en zet minimaal 10.000 stappen per dag (dit is meetbaar in het geval er een stappenteller is gekoppeld met de Healthcoin app).
  • De deelnemer neemt een abonnement op een sportvereniging en checkt in op de vereniging.
  • De deelnemer gaat met een personal trainer of leefstijlcoach aan de slag om zijn ongezonde beweegpatroon te doorbreken.
 • Mentaal
  • De deelnemer gaat wekelijks langs bij een psycholoog om beter te leren omgaan met stress.
  • De deelnemer neemt deel aan een yoga klas of volgt een cursus mindfullness.
  • De deelnemer schakelt een budgetcoach in om te helpen met grip krijgen op zijn financiële situatie.
 • Voeding
  • De deelnemer koopt gezonde voedingsmiddelen bij de supermarkt of bij een restaurant.
  • De deelnemer volgt een kookworkshop voor gezond koken.
  • De deelnemer stelt samen met een diëtist een voedingsschema op om af te vallen.
 • Slaap
  • De deelnemer gebruikt een tracker om slaap te meten en bespreekt dit met een professional.
  • De deelnemer zet alle schermen in huis uit een uur voordat hij of zij gaat slapen.
  • De deelnemer koopt een speciaal kussen voor een betere nachtrust.
 • Sociaal
  • De deelnemer doet iets voor een ander via We Helpen of Buddywerk.
  • De deelnemer neemt via het buurthuis deel aan een aantal wijkactiviteiten.
  • De deelnemer wordt lid van een sportvereniging of eetclub.