Hoe komen we aan deze cijfers?

Met Healthcoin doen we constant onderzoek naar het effect van de aanpak. We gebruiken standaard een nul- en eindmeting bij onze trajecten om inzicht te verkrijgen in de werking. In het tweede kwartaal van 2017 is er door Lieke van Ewijk, een studente van de Hanzehogeschool Groningen (opleiding Sport Gezondheid en Management), onderzoek gedaan naar de effecten van de Healthcoin aanpak in een drietal organisaties.

De uitgebreide bevindingen kun je hier downloaden.

 De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat zijn kritische succesfactoren om Healthcoin succesvol te implementeren in diverse soorten organisaties? Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er een aantal diepte-interviews gehouden met de managers van de organisaties, de effecten en ervaringen inzichtelijk gemaakt door een enquête onder de medewerkers en wordt aan de hand van een vragenlijst over positieve gezondheid inzicht verkregen in de veranderingen. Hiervoor hebben de medewerkers voorafgaand aan de pilot een 0-meting ingevuld en na afloop ervan een 1-meting.

Uit het onderzoek is gebleken dat duurzame inzetbaarheid bij de organisaties hoog in het vaandel staat. Zij hebben het stimuleren van een gezonde leefstijl, bewustwording en een organisatie waarin vitale keuzes de standaard zijn als doelen gesteld voor deze pilot. Van de medewerkers geeft 78% aan van mening te zijn dat Healthcoin bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Zowel de managers als medewerkers zijn erg tevreden, beiden hechten het meeste waarde aan inzicht in gezondheid en het competitie-element, waarbij het belonen van gedrag als extra stimulans wordt gezien. De managers benoemen als pluspunt dat er direct gestart kan worden met Healthcoin en programma toegankelijk is voor iedereen. Bij een succesvolle implementatie van Healthcoin is het van belang om je te richten op de verschillende onderdelen en hierbij in de implementatieperiode voornamelijk de nadruk te leggen op inzicht in gezondheid en het competitie-element. Healthcoin wordt gezien als een groeimiddel met veel mogelijkheden, waarin de managers potentie zien voor een uitrol in hun organisatie, mits de medewerkers hierin gevoed blijven met nieuwe metingen, beloningsregels, informatie en challenges.