085-303-1284 info@healthcoin.nl
Selecteer een pagina

Businesscase voor de Gemeente

Want; wie wil er nou niet met zijn kinderen in een gemeente wonen waar een gezonde leefstijl actief wordt gepromoot?

Businesscase: gezonde inwoners

Het stimuleren van gezond gedrag leidt tot gezondere bewoners van de stad en lagere zorgkosten. De inzet van Healthcoins kan in opdracht van de gemeente plaatsvinden bij zorg- en welzijnspartijen die de gemeente inhuurt. Een klein gedeelte van het budget dat de gemeente beschikbaar stelt kan door hen worden omgezet in Healthcoins om gezond gedrag mee te belonen.

Businesscase: effectieve gezondheidsinterventies

Door Healthcoin te koppelen aan allerlei (bestaande en nog niet bestaande) gezondheidsinterventies (uitgevoerd door zorg en welzijnspartners) binnen de gemeente, wordt inzicht gecreëerd in de effectiviteit van de interventies. Je kunt met de Healthcoinrapportages zien hoe populair interventies zijn, uit welke postcodegebieden de meeste deelnemers komen en welke combinaties van interventies werken. Op basis hiervan kan een scherper toekomstig beleid worden samengesteld. Ander bijkomstig voordeel is dat Healthcoin een rode draad vormt tussen alle uitgevoerde interventies. De jaarlijkse sportdag, of ‘de week in het teken van gezonde voeding’ zijn geen eenmalig acties meer, maar worden door Healthcoin gekoppeld met al het andere aanbod dat de gemeente biedt. Je schiet niet meer met losse flodders, maar met een compleet en samenhangend pakket.

Kruisbestuiving

De kracht van Healthcoin ligt in het versterkend vermogen. De aangesloten partners versterken elkaars aanbod en propositie. In het voorbeeld van de instelling, die Healthcoins weggeeft bij het behalen van persoonlijke doelen is dat natuurlijk een prachtig startpunt voor het creëren van een gezondere leefstijl. Echter, doordat de verdiende Healthcoins kunnen worden uitgeven bij een sportclub aan bijvoorbeeld korting op een abonnement, krijgen die Healthcoins nog meer extra waarde. Op deze wijze versterken de verschillende partners elkaars doelen en klantenbinding. Hoe meer gezonde partners er mee doen, hoe sterker de gezonde economie wordt en hoe meer profijt iedereen daar van heeft. Als gemeente kan je als geen ander partners stimuleren mee te doen aan de gezonde economie.

De rol van de verzekeraar

De gemeente kan in de collectiviteitsafspraken met een zorgverzekeraar aandacht besteden aan de inzet van de verzekeraar op gebied van preventie. Healthcoin is een krachtige manier om preventie te stimuleren. De door de verzekeraar ingebrachte Healthcoins kunnen rechtstreeks aan verzekerden beschikbaar worden gesteld of als budget aan de zorg- en welzijnspartners worden vrijgegeven. Naast het stimuleren van gezond gedrag en het besparen van zorgkosten is Healthcoin een prachtig marketing middel voor een verzekeraar om extra klanten te werven.