085-303-1284 info@healthcoin.nl
Selecteer een pagina

De Expertgroep

Healthcoin werkt nauw samen met een groep van gezondheidsexperts en leefstijldeskundigen, om een goede afweging te kunnen maken welke producten/diensten in aanmerking komen voor het Healthcoin spaarprogramma. Deze experts stellen we graag aan je voor!

 

Ik help mensen regie over hun eigen leven (terug) te nemen. En dat doe ik door bevorderen van de gezondheid. Gezondheid staat bij de meeste mensen hoog op het verlanglijstje. En wat kun je daar zelf aan doen?

Healthcoins beloont gezond gedrag van de deelnemers, dat leidt alleen maar tot winst, en daar draag ik graag aan bij!
De afgelopen 15 jaar heb ik als trainer, adviseur, project- en programmaleider op verschillende plekken in de (publieke) gezondheidszorg gewerkt. Geïnspireerd door positieve gezondheid, heb ik de keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer (zorg)professionals en organisaties te helpen gezondheid te ontwikkelen.

Mijn expertise is heel divers. Als projectleider basisGGZ bij Tactus verslavingszorg, legde ik de verbinding tussen de verslavingszorg en de huisartsenpraktijk; als programmaleider was ik verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het regionale programma verslavingspreventie. Enkele projecten uit die periode die goed bij Healthcoinspassen zijn  Smartconnection; 40 dagen zonder alcohol. Als adviseur gezondheidsbeleid bij de GGD Hart voor Brabant werkte ik met gemeenten aan het vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid, ook projectmatig zoals via Valpreventie en Armoede en Gezondheid .
De brug slaan tussen praktijk en onderzoek deed ik vanuit het lectoraat Verslavingspreventie, Hogeschool Windesheim maar ook als een van de eerste science practitioners van de academische werkplaats Publieke gezondheid van Tranzo, Universiteit Tilburg.  Nog steeds werk ik als adviseur voor de databank erkende interventies. Ik ben onder andere medeauteur van Handboek Preffi (2000); Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie 1.0 (2012) en Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten (2012).

Drs. Leontien Hommels, MPH

Positieve gezondheid professional, Zelfstandig ondernemer

Andrea Werkman studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Zij heeft brede werkervaring op het gebied van leefstijl en preventie. Haar promotieonderzoek ging over het voorkomen van gewichtstoename bij pas gepensioneerde personen. Hierbij werd via (toen nog) CD-roms advies op maat gegeven aan de deelnemers over kleine leefstijl aanpassingen. Daarna werkte ze bijna zeven jaar bij het Voedingscentrum, onder meer aan de doorontwikkeling van de Eetmeter en de Richtlijnen Voedselkeuze.

Andrea Werkman

Hogeschooldocent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek, Hanzehogeschool Groningen

Zorg en welzijn lopen als een rode draad door mijn leven. Mijn ervaring berust op betrokkenheid bij zowel de landelijke ontwikkelingen als het werken in de praktijk. Met als basis het bevorderen van een gezonde leefstijl en gerichte preventie om vroegtijdige risico’s en ziekten voor te zijn.

Voeding en Beweging gaan voor mij hand in hand. Werken met mensen, individueel en in groepen, dat brengt mij in beweging, dat voedt mij.

Als lid van de expertgroep adviseer ik Healthcoin welke producten en diensten in aanmerking komen voor het Healthcoin spaarprogramma. Zo help ik mee om dit mooie concept tot bloei te laten komen en mensen te inspireren vaker de gezonde keuze te maken en ze daarvoor te belonen.

Anita van der Noord

Netwerkmanager, Netwerk Samen naar Gezonde Leefstijl